8–9 Yaş Çocuğunun Gelişim Özellikleri

8-9 yaş

 

İlkokul 2. ya da 3. sınıfa giden öğrenciler 8-9 yaş grubundandır.

Hemen her anne-babanın çocuklarını daha iyi tanıma ihtiyacı duydukları bilinmektedir. Çocukları daha iyi tanımak ise onların içinde bulundukları gelişme döneminin özelliklerinin bilinmesini gerektirmektedir.

“Gelişme”, hayat boyu süren ve yaşam süreci içinde meydana gelen düzenli değişiklikler biçiminde tanımlanabilir. Doğadaki tüm canlılar bir gelişim sürecinden geçerler. İnsanoğlu da hayatı boyunca farklı gelişme dönemleri yaşar. Bu dönemlerin her birinin kendine özgü psikolojik ve fizyolojik özellikleri vardır. 8-9 yaşındaki çocukların yaşayacakları gelişim özellikleri ve değişimler, zaman zaman kişisel farklılıklar gösterse de genel olarak öngörebileceğimiz bir seyir izler. Çocukların yakınındaki yetişkinler olarak bu değişimleri bilmek ve farkında olmak hem bazı kaygılarımızı gidermek hem de onlara uygun yollarla destek olmak açısından oldukça önemlidir. Bu dönemde yaşanan gelişim süreci beş basamakta incelenebilir.

Bunlar:

1) Fiziksel– Motor Gelişim

2) Zihinsel Gelişim

3) Sosyal– Duygusal Gelişim

4) Ahlaki Gelişim

5) Cinsel Gelişim

 

1) Fiziksel– Motor Gelişim

 • Bu dönemde çocuk, gücünün üstünde işlere kalkışır.
 • Gerilim boşaltıcı bazı hareketleri (gözlerini kırpıştırma, parmağını emme, mide ağrıları) görülebilir.
 • Yarışları severler.
 • Bir önceki gelişim dönemine göre, bu çağ çocuğunda el göz koordinasyonu daha da gelişmiştir. Bu gelişim yazma, boyama, dikiş dikme, makas kullanma vb. faaliyetleri daha iyi yapmalarını sağlar.
 • Fiziksel etkinlikler daha fazla olduğu için kazalara daha sık rastlanır.

 

 

2) Zihinsel Gelişim

 • Bu yaş çocukları dinleyerek öğrenmek isterler.
 • Kuralların nedenlerini ve anlamlarını fark etmeye başlarlar.8-9 yaş2
 • Olaylar arasında neden – sonuç ilişkileri kurabilecek bilişsel yeterliliğe erişmişlerdir.

 

 

3) Sosyal- Duygusal Gelişim

 • 8-9 yaş grubu çocukları çok gelişmiş bir hayal gücüne sahiptirler.
 • Gerilimini; ayağını yere vurmak, kendi kendisiyle alay etmek gibi yollarla boşaltmaya çalışırlar.
 • Çocuk bu dönemde oldukça bağımsız bir hale gelmiştir. Kendine güvenir ve kendi kendini eleştirir.
 • Şakadan çok hoşlanırlar, ansızın gülerler.
 • Hareketli, dikkatsiz, münakaşacı ama aynı zamanda arkadaş canlısıdırlar.
 • Karşısındaki kişilerin duygularına karşı daha hassastırlar. Özellikle yakın çevresini hayal kırıklığına uğratmaktan çekinirler.
 • Merak duygusu gelişmiştir. Özellikle hiç görmediği yerler ve karşılaşmadığı insanlar hakkında oldukça meraklıdırlar.
 • Bu yaş çocuklarının hemen hepsinde, arkadaşları tarafından ilk tercih edilen kişi olma isteği vardır.
 • Bu yaş grubu çocukları güvene dayanan, açık, dürüst, sıcak ve sevgi dolu bir ilişki isterler.
 • Arkadaş, bu yaş çocuğu için her şey demektir. Bu arkadaş beğenisi güçlü bir ihtiyaca da dönüşmektedir; ama aynı zamanda entrika ve güç savaşları da önemlidir.
 • Arkadaş seçiminde daha titiz olurlar. 1–2 tane iyi ve sürekli arkadaşları olabilir ancak sevmedikleri arkadaşları da olabilir.
 • Sırdaş olmak çok önemlidir ancak çok iyi sır saklayamazlar.
 • İşbirliğine önem verirler.
 • Küçük grup oyunlarını severler. Oyunlarda kuralları kesin ve değişmez olarak algıladıkları için, grup oyunlarında kuralların değiştirilmesine karşı çıkarlar.
 • Oyun ve ilgi, evden sokağa kaymıştır. Oturmak yerine koşmayı, bisiklete binmeyi tercih ederler. Bu durum bazen çocukların akran grupları arasında kabul görmelerine de olanak sağlayabilir.
 • Öğretmenine, ebeveynlerine çok güvenir, onların hata yapmayacaklarına inanırlar.
 • Karşılaştığı problemleri halletmede arzulu ve cesurdur.
 • 9 yaş grubu çocukları daha çok kavga ve gürültü ederler.
 • Saldırganlık sözel hale gelmiştir.
 • Erkeklerde kızlara karşı gruplaşmalar başlar. Kızlarda da erkeklere karşı olabilir.
 • Arkadaşlarıyla yalnız başına havuz ya da spora gidebilirler.
 • Okul çantasını hazırlayıp, spor kıyafetlerini düşünebilirler.
 • Kendi başına telefon edebilirler.
 • Eleştirilere karşı hassastırlar.
 • Başarının önemine inanmışlardır. Ödül almak için çok çalışırlar.
 • Tartışmayı severler.
 • Kız ve erkek çocukların ilgileri ve oyun becerileri bu dönemden itibaren gittikçe birbirinden farklılaşmaktadır.

 

 

4) Ahlâki Gelişim

 

 • Bu dönem çocuklarının adalet duyguları gelişmiştir. Kendinden zayıflara karşı hoşgörülüdürler
 • Çevrenin tutumuna göre çocuğun kendine olan saygısı gelişir.
 • Kuralların ya bozulmaması ya da sadece kendileri tarafından değiştirilmesi gibi benmerkezci bir yaklaşımları vardır. Bu daha çok, henüz kendini değerlendirme becerisine sahip olamamalarından kaynaklanır.

8-9 yaş1

 

5) Cinsel Gelişim

 

 • Cinsel eğitim doğumdan başlayarak ergenlik dönemine kadar olan bir dönemi kapsamaktadır. Cinsel eğitime başlamanın yaşı yoktur. Çocuğun bazı konuları merak ederek sormaya başlamasından itibaren cinsel eğitime daha çok önem verilmeye başlanmalıdır. İlkokul dönemi çocuğu, cinsler arasındaki farkı bilir. Kendi cinsinden olanlarla arkadaş gruplarında gizlice cinsel konuları konuşurlar. Bu konuları merak ettikleri için aktarırken abartabilir veya soru sorabilirler. Böyle bir durumla karşılaşan anne-baba, kızmadan çocukla rahatlatıcı ve doğal bir tarzda konuşmalıdır. Onların anlayabileceği şekilde, soruları yeterli derecede cevaplandırmalıdır. Çocuğun merakı giderilmezse, çevresinden duyduğu yanlış bilgiler veya algılamalar kendisinde endişe yaratır.

 

                                                                              Unutmayalım ki; gelişim bir süreçtir,

                                                                        Her çocuğun gelişim hızı kendisine özgüdür.

(İnternet ten derlenmiştir.)